Turecko - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Turecko - turistika na Lýkijské cestě - letecky

Lýkijská cesta Ölüdeniz 5

Unikátní program na našem trhu.

- antické památky, nádherná příroda a průzračné moře, pěší turistika na Lýkijské cestě, která se řadí mezi nejkrásnější dálkové pěší trasy na světě. Poznejte Turecko tak trochu jinak, vydejte se s námi na putování po starých cestách, které využívali již ve starověku Lýkijci, Řekové a Římané, užijte si dalekých výhledů na členité mořské pobřeží, skalnaté útesy i desítky ostrovů. Poznejte kulturu, která pomáhala utvářet charakter této části dnešního Turecka.
Náš nový program Vás zavede na jihozápad Turecka, do oblasti nádherného pobřeží Středozemního moře s neskutečně modrou barvou průzračně čisté vody, obrovským množstvím antických památek na staré Řeky a Římany a hradbou hor, které chrání tuto část pobřeží před větry ze severu. V podstatě každý den bude možnost koupání v rámci pěší turistiky nebo prohlídek antických areálů. Zájezd kombinuje pěší turistiku po historické Lýkijské cestě (celková délka je 520 km a byla vytyčena v 90. letech 20.st. pro podporu odlehlejších vesnic a oblastí podél této historické trasy) v jejích nejkrásnějších částech s poznáním nesčetných starověkých měst a památek v oblasti Lýkie.

Pěší trasy sledují nejkrásnější úseky první dálkové trasy v Turecku, více než 500 km dlouhé tzv. Lycian Way, Lýkijské cesty. Pěší trasy jsou v délce cca 4 - 5 hodin (do max. 15 km denně), doporučujeme trekové hole, nutné jsou trekové boty nebo pohorky. Jednotlivé dny programu mohou být přehozeny dle aktuálních podmínek.

Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.


 

Program zájezdu

1.den (so): Let Praha – Antalya . Dojezd na ubytování do oblasti CIRALI - OLYMPOS. Krásné místo v zahradách s klidným ubytováním, jen pár minut chůze od vyhlášené pláže Olympos. Tuto lokalitu pro ubytování volíme záměrně, jedná se o klidné místo, vhodné pro odpočinek po náročnějším turistickém programu. Program prvního dne bude upřesněn podle aktuálního letového řádu.
2.den (ne): Asi 8 km přechod po LÝKIJSKÉ CESTĚ z Ulupinar do Cirali. Pěší trasa vede klidnou horskou oblastí s borovými lesy. Z Chimaera Pass se otevírají výhledy na záliv s pláží Olympos. Sestupuje se kolem bájné CHIMÉRY (Yanartas) – věčně hořící ohně, které ve starověku považovali za místo, kde žila strašná nestvůra Chiméra. Odpoledne prohlídka starověkého města OLYMPOS, ležícího v ústí říčky a u dlouhé písčito-oblázkové pláže, odpočinek, koupání.
3.den (po): Tento den nás čeká cesta do vnitrozemí a přejezd do západní části Lýkie, kde hraničí se starověkou Kárií. Cestou prohlídka antických míst ARYKANDA a OINOANDA v nádherné přírodě v horách. ARYKANDA – na strmých svazích pohoří Taurus leží rozlehlé pozůstatky starověkého města s divadlem, stadionem, velkými lázněmi a honosnými hrobkami. Staří obyvatelé vybrali lokalitu pro své město s ohledem na krásnou krajinu a daleké výhledy. Neskutečnou atmosféru místa dotváří nádherná poloha v hornaté krajině. OINOANDA je starověké lýkijské město, ležící na izolovaném místě obklopené vysokými horami. K pozůstatkům města vystoupáme cestou z vesničky, na horský hřeben, kde budeme objevovat pozůstatky divadla, náměstí a zejména mohutné obranné městské zdi. Dojezd na nocleh v oblasti Fethiye Ölüdeniz .
4.den (út): 1. část přechodu po počátečním úseku LÝKIJSKÉ CESTY v délce asi 6 km z Kayaköy do Ölüdeniz . Tady začíná 520 km dlouhá Lycian Way, jedinečná pěší trasa, která byla dobrovolníky vyznačena v 90. letech 20.st. a sleduje starověké cesty, které zde využívali původní obyvatelé. KAYAKÖY je označováno za město duchů, které bylo ve 20.l. 20.st. vysídleno. Původní řecké obyvatelstvo muselo odejít a Turci se báli v opuštěných domech znovu usadit. Sice se zde někteří usadili, ale v 50. letech město po zemětřesení definitivně opustili. Procházet budeme kolem byzantských kostelíků i dobře dochovaných, ale opuštěných domů. Z Kayaköy vystoupáme na horský hřeben, odkud se nám otevřou daleké výhledy na poslední úsek pobřeží Lýkie, které zde přechází do Egejské oblasti, s ostrůvkem Sv. Mikuláše, i na nejslavnější pláž a zátoku v Turecku ÖLÜDENIZ . Koupání v oblasti jedné z nejkrásnějších pláží v ÖLÜDENIZ . PLÁŽ ÖLÜDENIZ je nejfotografovanější pláží Turecka, slavná pro svou tzv. Modrou lagunu. Je to místo výjimečné krásy. Odpoledne pro zájemce kratší lodní výlet (loď není v ceně, platí se na místě) na ostrov Sv. Mikuláše s prohlídkou oblasti bývalého byzantského kláštera a kostelíků na ostrově.
5.den (st): Druhá část přechodu v této části LÝKIJSKÉ CESTY v délce cca 9 km - přechod Olüdeniz – Faralya s vyhlídkami na členité pobřeží Lýkie v oblasti Ölüdeniz. Tento úsek Lýkijské cesty patří k nejkrásnějším, s mnoha nádhernými, dalekými výhledy na skalnaté pobřeží. Půjdeme po cestě, která byla využívána již od starověku jako propojovací cesta mezi jednotlivými městy, protože cesty kolem pobřeží byly velmi náročné. Kratší přejezd autobusem a krátká vyhlídková pěší cesta nad Údolí motýlů s jedinečnými výhledy a návrat zpět na ubytování.
6.den (čt): Starověká města PINARA a TLOS. PINARA je krásně umístěný areál s pozůstatky několika starověkých chrámů a s četnými skalními hrobkami, akropolí, divadlem, odeiem a agorou. TLOS – areál s krásnou polohou, s dalekými výhledy z bývalé akropole, na které se dochovaly svatyně a zbytky paláců a na úbočí kopce četné lýkijské hrobky, dále je zde divadlo, velké a malé lázně a další památky. Turistika v KAŇONU SAKLIKENT, jehož části lze procházet pouze vodou (nutné jsou boty do vody, na místě se dají za menší poplatek případně zapůjčit). Patří k nejhezčím kaňonům, které se dají v Turecku procházet, je zároveň nejdelším kaňonem v Turecku a patří k nejhlubším na světě. Na začátku podzimu zde není tolik vody, takže průchod kaňonem zvládnou všichni. Odpoledne návštěva starověkého hlavního města Lýkie XANTHOS (UNESCO). XANTHOS se označuje za hlavní město Lýkie, u divadla se zde dochovaly zajímavé sloupové hrobky se sarkofágy, jedinečné v rámci celé Lýkie, a další památky, včetně části původní hlavní ulice s dlážděním a velké katedrály z 5.st. Dojezd na nocleh v oblasti Kas.
7.den (pá): Pěší trasa po Lýkijské trase od akvaduktu Delikkemer (římský akvadukt z 1.st.n.l. s velmi dobře dochovanými úseky, původně 22,5 km dlouhý akvadukt přiváděl vodu do významného starověkého města Patara) nad pobřežím, s výhledy na malebné zátoky a skalnaté útesy, do Patary. Odpočinek na velmi dlouhé písčité pláži v Pataře. Na této pláži v letním období kladou vajíčka mořské želvy karety. Odpoledne prohlídka antického města PATARA, ležícího u jedné z nejdelších písečných pláží v Turecku. V Pataře navštívíme divadlo, odeion, rozlehlé lázně i trojobloukovou hlavní městskou bránu.
8.den (so): Den, který věnujeme poznávání členitého pobřeží Lýkie, kam většina návštěvníků zamíří jen v rámci lodních výletů. Po Lýkijské cestě dojdeme ke starověkým městům APOLLONIA a APERLAI, mezi oběma místy přechod v délce cca 8 km. Možnost koupání na krásné pláži u Aperlai. Poté budeme pokračovat lodí k dalším starověkým městům a potopeným památkám: THEIMIUSA a SIMENA – dvě starověká města s lýkijskými sarkofágy, byzantské hradby, ze kterých se otevírají nádherné výhledy, potopená starověká města, plavba lodí k OSTROVU KEKOVA s možností koupání. Dojezd na ubytování do oblasti Cirali-Olympos.
9.den (ne): Poslední pěší trasa na Lýkijské cestě v délce asi 5 km a zároveň pohodový, odpočinkový den – z Cirali se vydáme k nádherné pláži MADEN, v této oblasti se nacházely staré doly na chrom, možnost koupání, návrat zpět lodí (loď není zahrnuta v ceně, platí se na místě).
10.den (po): Přejezd do Antalye a odlet zpět do Prahy.
Číslo záj.TermínCena při včasném přihlášení do 31.7. Poznámka 
346-0128.9.-7.10.202442 990,-rezervovat

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Antalya - Praha
 • veškeré transfery minibusem (velikost dle počtu klientů)
 • 9x ubytování v hotelích (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, menší klidnější hotely)
 • 7x polopenzi
 • místního a českého průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupy, plavby lodí k ostrovu Sv. Mikuláše a ze zátoky Maden (celkem cca 30-40 Euro, podle velikosti skupiny)
 • spropitné / bakšišné
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: : 770 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný pro samostatně cestující osoby) (příplatek: : 5100 Kč)
 • 2x večeře při ubytování v Kas v místní restauraci (ubytování je v centru města a je zde velké množství restaurací, pro zájemce s připlacenými večeřemi je zajistíme) (příplatek: : 800 Kč)

Zajímavosti

Antálie: Turecká riviéra je pohledná a velmi turistická. Jejím centrem je Antálie, kterou nechal Otec ...

Fethiye: Městečko Fethiye se nachází v samém srdci oblasti Lycia a je ideálním místem pro návštěvy ...

Ölüdeniz: Překlad názvu Ölüdeniz je mrtvé moře. Díky své poloze je moře v této oblasti vždy klidné. ...

Fotografie

Faralya 01Faralya 03Chiméra 01Kaňon Saklikent 01Kaňon Saklikent 02Kaňon Saklikent 03Kaňon Saklikent 04Theimiusa  Simena 05Theimiusa  Simena 08Olympos ChiméraOlympos areálOlympos pláž 1Olympos pláž 2Olympos pláž 3Olympos pláž 4Olympos pláž 5Olympos pláž 6Simena 1Simena 2Simena 3Simena 4TheimiusaArykanda 1Arykanda 2Arykanda 4Arykanda 3Oinoanda 1Oinoanda 2KayaköyLýkijská cesta Ölüdeniz 1Lýkijská cesta Ölüdeniz 2Lýkijská cesta Ölüdeniz 3Lýkijská cesta Ölüdeniz 4Lýkijská cesta Ölüdeniz 5Lýkijská cesta Ölüdeniz 6Lýkijská cesta Ölüdeniz 7Lýkijská cesta Ölüdeniz 8Údolí motýlů 1Údolí motýlů 3Údolí motýlů 4XanthosPatara 1Patara 2Patara 3Patara plážKas 1Kas 2Kas 3Oinoanda 3Kaňon Saklikent 1Kaňon Saklikent 2Kaňon Saklikent 3Kaňon Saklikent 4Údolí motýlů 2

Zájezdy - Turecko

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz