Turecko - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Turecko - turistika na Lýkijské cestě - letecky

Theimiusa  Simena 05

- antické památky, nádherná příroda a moře, pěší turistika na Lýkijské cestě, která se řadí mezi nejkrásnější dálkové pěší trasy na světě.

Náš nový program Vás zavede na jihozápad Turecka, do oblasti nádherného pobřeží Středozemního moře s neskutečně modrou barvou průzračně čisté vody, obrovským množstvím antických památek na staré Řeky a Římany a hradbou hor, které chrání tuto část pobřeží před větry ze severu. V podstatě každý den bude možnost koupání v rámci pěší turistiky nebo prohlídek antických areálů. Pěší trasy sledují nejkrásnější úseky první dálkové trasy v Turecku, více než 500 km dlouhé tzv. Lycian Way, Lýkijské cesty.
Pěší trasy jsou v délce cca 4 - 5 hodin (do max. 15 km denně), doporučujeme trekové hole, nutné jsou trekové boty nebo pohorky. Jednotlivé dny programu mohou být přehozeny dle aktuálních podmínek.

Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.


 

Program zájezdu

1.den (čt): Let Praha – Antalya . Přejezd do oblasti Olympos, nocleh.
2.den (pá): PHASELIS – prohlídka sice malého, ale velice pěkně položeného areálu antického města, které se rozkládalo na poloostrově obklopené třemi přístavy, dobře dochované zbytky antického akvaduktu a divadla s výhledem na Tahtali Dagi (starověký Olympos). Dále asi 11 km přechod po LÝKIJSKÉ CESTĚ z Ulupinar do Cirali s prohlídkou místa bájné CHIMÉRY – věčně hořící ohně, které ve starověku považovali za místo, kde žila strašná nestvůra Chiméra. Prohlídka starověkého města OLYMPOS, ležícího v ústí řeky a u dlouhé písčito-oblázkové pláže, odpočinek, možnost koupání.
3.den (so): Prohlídka antických míst LIMYRA, ARYKANDA a OINOANDA v nádherné přírodě v horách. Starobylé město LIMYRA leží na úpatí vysokého kopce. Dochovaly se zde pozůstatky cisteren, městských hradeb a více než 400 skalních hrobek. ARYKANDA – na strmých svazích pohoří Taurus leží rozlehlé pozůstatky starověkého města s pozůstatky divadla, stadionu, lázní a hrobek. Neskutečnou atmosféru místa dotváří nádherná poloha v hornaté krajině. OINOANDA je starověké lýkijské město, ležící na izolovaném místě vysoko v horách. Návštěva TRADIČNÍHO LÝKIJSKÉHO VINAŘSTVÍ s možností ochutnávky i nákupu místních vín. Nocleh v oblasti Ölüdeniz - Kabak.
4.den (ne): Další část přechodu po LÝKIJSKÉ CESTĚ v délce asi 10 km z Kayaköy do Ölüdeniz . KAYAKÖY je označováno za město duchů, které bylo ve 20.l. 20.st. vysídleno. Původní řecké obyvatelstvo muselo odejít a Turci se báli v opuštěných domech znovu usadit. Procházet budeme kolem byzantských kostelíků i dobře dochovaných, ale opuštěných domů. Odpoledne koupání na jedné z nejkrásnějších pláží v ÖLÜDENIZ . PLÁŽ ÖLÜDENIZ je nejfotografovanější pláží Turecka, slavná pro svou tzv. Modrou lagunu. Je to místo výjimečné krásy, s krásnou písčitou pláží.
5.den (po): Třetí část přechodu po LÝKIJSKÉ CESTĚ v délce cca 14 km - přechod Ovacik – FARALYA s vyhlídkami do Údolí motýlů. Tento úsek Lýkijské cesty patří k nejkrásnějším, s mnoha nádhernými, dalekými výhledy na skalnaté pobřeží.
6.den (út): Druhá část tohoto asi nejkrásnějšího úseku LÝKIJSKÉ CESTY vede v délce asi 10 km z Faralye do KABAKU, koupání na krásných písečných plážích. KABAK patří rovněž k nejvyhlášenějším místům, velice vhodným k odpočinku a koupání.
7.den (st): Turistika v KAŇONU SAKLIKENT, jehož části lze procházet pouze vodou. Patří k nejhezčím kaňonům, které se dají v Turecku procházet. Odpoledne návštěva dvou míst zapsaných na seznamu UNESCO – XANTHOS a LETOON. LETOON – významné starověké místo s dochovaným chrámem Létó – matky Apollona a Artemis, významná lýkijská náboženská svatyně. XANTHOS se označuje za hlavní město Lýkie, u divadla se zde dochovaly zajímavé sloupové hrobky se sarkofágy a další památky. Nocleh v oblasti Kas. Dle časových možností podvečerní letovisko KAŞ - starověký Antiphellos, dnes příjemné turistické středisko, ležící v hornaté krajině jen 2 km od řeckého ostrova Kastellorhizo.
8.den (čt): Prohlídka antického města PATARA, ležícího u jedné z nejdelších písečných tureckých pláží. Na této pláži v letním období kladou vajíčka mořské želvy karety. THEIMIUSA a SIMENA – dvě starověká města s lýkijskými sarkofágy, byzantské hradby, potopené památky, plavba lodí k OSTROVU KEKOVA s možností koupání (loď se platí na místě v eurech). Pohodový den, který nás seznámí s dalšími krásnými památkami a neméně krásnou lýkijskou krajinou.
9.den (pá): MYRA – prohlídka velmi dobře dochovaného antického divadla a nedaleké lýkijské nekropole skalních hrobek. Myra je také proslavená jako působiště a místo původního pohřbu sv. Mikuláše, který zde působil jako biskup. Dochovaly se zde rozsáhlé pozůstatky starobylého kostela sv. Mikuláše, budovaného již od konce 4.st. Dojezd do Antalye na nocleh.
10.den (so): Odlet zpět do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Antalya - Praha
 • veškeré transfery minibusem (velikost dle počtu klientů)
 • 9x ubytování v hotelích (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 9x polopenzi
 • místního a českého průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupy, plavbu lodí kolem ostrova Kekova (cca 30-35 Euro / os., podle velikosti skupiny)
 • spropitné
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Fakultativně

 • pojištění léč. výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: : 700 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný pro samostatně cestující osoby) (příplatek: : 5000 Kč)

Zajímavosti

Antálie: Turecká riviéra je pohledná a velmi turistická. Jejím centrem je Antálie, kterou nechal Otec ...

Ölüdeniz: Překlad názvu Ölüdeniz je mrtvé moře. Díky své poloze je moře v této oblasti vždy klidné. ...

Fotografie

Arykanda 02Arykanda 04Arykanda 06Arykanda 09Faralya 01Faralya 02Faralya 03Chiméra 01Kaňon Saklikent 01Kaňon Saklikent 02Kaňon Saklikent 03Kaňon Saklikent 04Kas 01Kas 03Kas 04Myra 01Ölüdeniz 01Ölüdeniz 02Olympos 01Olympos 02Olympos 03Patara 01Patara 03Phaselis 01Phaselis 02Phaselis 03Theimiusa  Simena 01Theimiusa  Simena 02Theimiusa  Simena 05Theimiusa  Simena 06Theimiusa  Simena 07Theimiusa  Simena 08Xanthos 01

Zájezdy - Turecko

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz