Turecko - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Turecké západní pobřeží - letecky

Istanbul 9

Náš zájezd do Turecka směřuje do oblasti klenotů antiky jako jsou starověká města Pergamon, Efes, Milét aj. a pěkných pláží v oblasti jednoho z nejvyhlášenějších letovisek západního pobřeží Turecka, Kusadassi. V průběhu zájezdu do Turecka také navštívíte metropoli Istanbul, tzv. "bavlněný zámek" Pamukkale a jiné zajímavosti západní části Malé Asie.


 

Program zájezdu

1.den (čt): V ranních hodinách odlet s průvodcem z Prahy do ISTANBULU transfer z letiště do centra Istanbulu - čtvrť Sultanahmet. Dle letového řádu první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu. Ubytování a večeře v centru města.
2.den (pá): ISTANBUL, celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti Sultanahmet (UNESCO), na místě starého byzantského sídliště, zde je „starý Istanbul“. Hagia Sofia nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita s šesti krásnými minarety, Hippodrom, palác Topkapi, plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlí z Izniku aj. Možnost večeře v centru města, návrat na hotel.
3.den (so): Odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokračujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u moře v oblasti Ayvaliku.
4.den (ne): Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, Asclepion – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI.
5.den (po): Pobyt u moře, individuální volno – možnost návštěvy centra Kuşadasi.
6.den (út): Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, Slavičí vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. MILÉT, významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
7.den (st): Pobyt u moře, individuální volno – možnost fakult. výletu na OSTROV SÁMOS nebo plavba kolem pobřeží.
8.den (čt): Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“. Ubytování v okolí Pamukkale.
9.den (pá): Ráno odjezd do ISTANBULU, odpoledne návštěva Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Ubytování v centru Istanbulu, fakultativně večeře v centru města.
10.den (so): Snídaně. Dle časových možností a v závislosti na let. řádu dokončení prohlídky města, individuální volno. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Istanbul – Praha vč. let. tax
 • transfery z/na letiště
 • dopravu lux. klim. busem v Turecku
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu
 • 9x ubytování v hotelu*** (2lůžk. pokoje s příslušenstvím) (z toho 4x u moře v Kusadassi)
 • 9x snídani
 • 6x večeři
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na místě
 • spropitné

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: : 530 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: : 6000 Kč)

Zajímavosti

Asklépion: Jen dva kilometry od Bergama (Pergamon) se nachází Asklépieion, zřícenina antických lázní. ...

Bospor: Bospor je průliv, který tvoří část hranice mezi Evropou a Asií. Jedná se o nejužší průliv na ...

Dardanely: Místem, kolem něhož se vedly časté boje byly DARDANELY, mořská úžina mezi Marmarským mořem a ...

Didim: Didim je malé město, oblíbené letovisko a okres v provincii Aydin na pobřeží Egejského moře v ...

Efes: Efes patří k nejzachovalejším antickým městům na světě. Během posledních dvaceti let se zde ...

Hagia Sophia: Aya Sofia byla postavena na troskách křesťanských kostelů, které byly zbořeny. První kostel tu ...

Hipodrom: Hipodrom se nachází mezi Modrou mešitou a ulicí Atmeydani Sokak a v období Byzantské říše býval ...

Istanbul: Istanbul je s téměř 8 mil. obyvateli největším městem Turecka. Mezi jeho největší lákadla patří ...

Kusadasi: Kuşadasi je letovisko na pobřeží Egejského moře v Turecku. Leží 95 km jižně od města İzmir a 71 ...

Palác Topkapi: Mehmed II. se po dobytí Konstantinopolu usídlil nejprve v místě dnešní Univerzity, ale už roku ...

Pamukkale: Pamukkale, obec proslavená velkou travertinovou kupou, která leží na severní straně údolí ...

Pergamon: Antické město Pergamon zažilo největší rozmach ve 4.stol. př.n.l. za Lýsimacha, vojevůdce ...

Selcuk: Selçuk je hlavní město stejnojmenného okresu v turecké provincii İzmir. Leží 2 km severovýchodně ...

Trója: Trójský pahorek (Hisarlik) byl osídlen již kolem roku 3000 př.n.l. Na Troju I. navázala v letech ...

Fotografie

EfesTurecko - AfrodisiasTurecko - Efes knihovnaIstanbul - Modrá mešitaPamukaleAfrodisias 6Afrodisias 8Didyma 1Didyma 2Didyma 3Didyma 6Efes 10Efes 11Efes 6Efes 8Efes 9Hierapolis 2Hierapolis 3Hierapolis 4Hierapolis 5Istanbul 10Istanbul 11Istanbul 16Istanbul 18Istanbul 19Istanbul 21Istanbul 22Istanbul 23Istanbul 25Istanbul 3Istanbul 4Istanbul 6Istanbul 7Istanbul 8Istanbul 9Milét 1Milét 2Milét 3Pammukale 1Pammukale 2Pammukale 3Pammukale 4Pammukale 5Pammukale 6Pergamon 1Pergamon 2Pergamon 3Pergamon 4Selcuk - bazilika sv. Jana 2Selcuk - bazilika sv. Jana 4Trója 1Trója 3

Zájezdy - Turecko

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz