Turecko - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Turecká jižní riviéra - letecky

Turecká riv.2

Zájezd na turecké pobřeží Středozemního moře přezdívané Turecká riviéra. Tato část Turecka je velmi bohatá na množství antických památek např. jedinečně zachovalé divadlo Aspendos nebo pozůstatky antického města Side, ale také na přírodní zajímavosti a krásné pláže. Uchvátí Vás jedinečná poloha a krásná krajina antického Termessu i romantika Olympu a Phaselis.


 

Program zájezdu

1.den: Let Praha – Antalya , ubytování na proslavené Turecké riviéře .
2.den: ANTALYA , starověká Attalei, byla vždy velmi významným místem. Svou návštěvou ji poctil i císař Hadrian, jeden z velkých římských císařů, který putoval po všech provinciích římské říše. Na jeho počest vybudovali v centru města slavnou Hadriánovu bránu, která je dodnes velmi dobře dochovanou stavbou. Projdeme se uličkami starého města až k další stavbě pocházející z období antiky, Hidirlik kulesi, odkud se naskýtají krásné výhledy na pobřeží, starý malý přístav i skaliska v okolí. Nevynecháme pohled na Flétnový minaret, symbol Antalye . Vzhledem k množství starověkých měst, která se na pobřeží v oblasti Antalye nacházela, nemůžeme vynechat ani archeologické muzeum, které soustředí velké antické sbírky, zejména bohatou sochařskou sbírku z Perge a dalších míst. Po prohlídce města zamíříme do krásné přírody. Antalya je vyhlášená svými vodopády a my se zaměříme na pěší okruh kolem vodopádů KURSUNLU, kde se střídají jezírka, potůčky a vodopády v krásné zalesněné krajině. Návrat na ubytování.
3.den: Celodenní putování oblastí starověké Pamfýlie. Zde se nacházejí pozůstatky významných měst, založených většinou řeckými kolonizátory a do krásy dobudovaných v římské době, kdy byla Pamfýlie římskou provincií. Oblast byla ale také oblíbenou základnou starověkých pirátů, kteří si zde zřídili obchod s otroky. SIDE – na poloostrově rozmístěné starověké město láká k procházkám mezi antickými stavbami, najdete zde dvě agory, velké divadlo i přímo na břehu moře vystavěný Apollónův chrám. ASPENDOS – nejlépe dochované divadlo nejen v Malé Asii, ale pravděpodobně v rámci celého starověkého světa. Dodnes se zde v létě konají divadelní představení nebo koncerty. Vyjdeme i na kopec nad divadlem, kde stávaly významné antické stavby a budeme mít výhledy až na mohutné oblouky starověkého akvaduktu, který oblast dříve zásoboval vodou. PERGE – město do krásy dovedla zdejší bohatá mecenáška Magna Plancia na počátku 2.stol.n.l. Dochované velké divadlo, rozlehlý stadion, obrovská helénistická brána s věžemi, rozsáhlé starověké lázně i zajímavá hlavní ulice, jejímž středem vedl vodní kanál, to vše jistě i dnes zaujme návštěvníky.
4.den: Polodenní výlet do hor nad Antalyi a návštěva jedinečného starověkého města TERMESSOS, které se nachází v krásné a nepřístupné hornaté krajině. Během průchodu areálem objevíte divadlo s jedinečnými výhledy do krajiny, nekropoli s vytesanými hrobkami, gymnasion a další zajímavé stavby. Město nedobyl díky jeho unikátní poloze ani Alexandr Makedonský během svého tažení proti Perské říši.
5.den: Celodenní výlet na nádhernou lýkijskou riviéru , kde se střídá skalnaté pobřeží s dlouhými písečnými plážemi. Tato oblast patří k nejkrásnějším v celém Turecku. Pohoří OLYMPOS má i antické stavby rozkládající se na pobřeží, kterým dominují zejména nekropole a zde se nacházely ohníčky bájné chiméry. Dopoledne výjezd kabinovou lanovkou Olympos teleferik na horu Tahtali Dagi (2 365 m.) s krásnými výhledy na členité pobřeží a tyrkysově modré moře. U Olympu se táhne dlouhá písčito-oblázková pláž, která láká ke koupání. Návštěva starověkého města PHASELIS ležícího na břehu moře, který měl tři přístavy, kde mezi nimi se rozkládalo město s dodnes dochovanými stavbami.
6.den: Druhý celodenní výlet do oblasti lýkijské riviéry. MYRA (dnešní Demre), odkud pocházel sv. Mikuláš, biskup v Myře a s ním spojený vznik příběhu o Mikuláši a také Santa Klausovi. Dodnes zde stojí velký kostel upravený v 6.stol. za císaře Justiniána, kde původně byly uloženy ostatky sv. Mikuláše. Nedaleko se nachází ruiny starověkého města, kterým dominuje velké divadlo a do skal vytesané lýkijské hrobky v rámci velké nekropole. Lodní výlet k ostrovu KEKOVA (loď se platí na místě v Eur), kde se u pobřeží nachází potopené zbytky antického města. Během plavby můžete pozorovat zatopené části města, schodiště, přístavu i další antické stavby. Přímo na pobřeží jich mnoho nezůstalo, většina se ocitla díky několika zemětřesením pod hladinou moře. V rámci lodního výletu možnost koupání z lodi.
7.den: Volný den u moře.
8.den: Odlet z Antalye a přílet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • Pořadí navštívených míst může být změněno.
 • letenku Praha – Antalya – Praha
 • dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů) na výlety
 • průvodce
 • 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 7x polopenzi

Cena nezahrnuje

 • případnou pobytovou taxu, vstupy, plavbu lodí kolem ostrova Kekova (cca 25-30 Euro / os.) a bakšišné / spropitné
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: : 620 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: : 3500 Kč)
 • samostatně cestující osoby se zájmem o doobsazení budeme kontaktovat.

Zajímavosti

Antálie: Turecká riviéra je pohledná a velmi turistická. Jejím centrem je Antálie, kterou nechal Otec ...

Side: Bývalá pirátská osada Side, místo Antonia a Kleopatry, které si dodnes dochovalo amfiteátr ze 2. ...

Turecká Riviéra: Termín Turecká riviéra se užívá pro jižní část Turecka. Jedná se o pobřežní oblast ...

Fotografie

Antalya 01Antalya 02Aspendos 01Kekova 01Phaselis 01Side 01Side 02Termessos 01Turecká riv.1Turecká riv.2Turecká riv.3Turecká riv.4Turecká riv.5Turecká riv.6Turecká riv.7Turecká riv.8Turecká riv.9Turecká riv.10Turecká riv.11Turecká riv.12Turecká riv.13Turecká riv.14Turecká riv.15

Zájezdy - Turecko

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz